Allbota.se

"Allbota var en helande mixtur

bryggd på mistel som de forntida

druider läkte de flesta åkommor med."

Logeinfo

Arbetsordning för Logen Allbota

hittar du här»


Logens Ämbetsmän

hittar du här»


Senaste inbjudan

hittar du här»


Medlemsregister

hittar du här»

Allbotas historia

hittar du här »



Praktiska saker

Hur en logekväll går till

hittar du här»


Hur vi är klädda

hittar du här»

Arbetsordning för logen Allbota 2020 -våren 2021


2020-01-21 D Eu
2020-02-18 Eu * Ämbetsmannainstallation
Inställt 2020-03-20 DGG *
Inställt 2020-04-21 B Eu
Inställt2020-05-08 D EuGG *
Inställt 2020-06-05 Eu Utemöte


Inställt 2020-08-18 D Eu
Inställt 2020-09-08 Eu
2020-10-02 D EuGG *
2020-10-27 DGG *
2020-11-20 BGG *
2020-12-08 Eu Julmöte med damer


2021-01-19 D Eu
2021-02-16 Eu
2021-03-19 DGG *
2021-04-20 B Eu
2021-05-14 D EuGG *
2021-06-08 Eu Utemöte


* markerar att högtidsdräkt ska bäras på mötet

www.allbota.se, Loge nr 77, FGDO.

Hotell Skansen, Tingshusgatan 1, 386 31 Färjestaden.

Länkar


F.G.D.O

hittar du här »


Hotel Skansen

hittar du här »



Allbota, Loge nr. 77

FGDO Sverige

Hotell Skansen

Tingshusgatan 1

386 31 Färjestaden

webmaster@allbota.se