Allbota.se

"Allbota var en helande mixtur
bryggd på mistel som de forntida
druider läkte de flesta åkommor med."

   

Logeinfo

 

Arbetsordning för Logen Allbota

hittar du här»

 

Logens Ämbetsmän

hittar du här»

 

Senaste inbjudan

hittar du här»

 

Medlemsregister

hittar du här»

 

Allbotas historia

hittar du här »

 

 

Praktiska saker

 

Hur en logekväll går till

hittar du här»

 

Hur vi är klädda

hittar du här»

 

 

 

 

 

 

 

En logekväll i Logen Allbota, Färjestaden »

 

Logekvällen består i huvudsak av tre delar:

 

SAMLING Bröderna samlas utanför själva logelokalen i god tid före mötet. Denna samling utnyttjas för att bröderna skall hinna hälsa på varandra och få en stunds samvaro före själva mötet.

 

ARBETSMÖTE Bröderna tågar i prossesion in till det rituella mötet, det så kallade arbetsmötet. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens statuter och ritualer.

 

EFTERLOGE Efter själva logemötet avslutas kvällen med en Broderlig samvaro, då Bröderna intar en måltid. För denna aktivitet ansvarar Logevärden med Festlighetsutskottet som hjälp. I verksamheten ingår alltid något ideellt inslag som t.ex. någon form av underhållning, föredrag, temakväll eller liknande. Målet med detta är att främja samvaron mellan Bröderna och lära känna varandra.

 

 

Länkar

 

F.G.D.O

hittar du här »

 

Hotel Skansen

hittar du här »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allbota, Loge nr. 77

FGDO Sverige

Hotell Skansen

Tingshusgatan 1

386 31 Färjestaden

 

webmaster@allbota.se

www.allbota.se, Loge nr 77, FGDO.

Hotell Skansen, Tingshusgatan 1, 386 31 Färjestaden